OHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE ENINTÄÄN 500 HENKILÖN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEKSI

26.5.2020

OHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE ENINTÄÄN 500 HENKILÖN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEKSI

Ohjeita voi soveltaen hyödyntää kansallisiin, kuntosuunnistuksiin ja mahdollisiin seuran harjoituksiin, suunnistuskouluihin jne.

Valtioneuvosto on linjannut, että korona-epidemian vuoksi 31.7.2020 saakka voi järjestää enintään 500 henkilön tapahtumia. Aluehallintovirastot ovat antaneet ohjeet 50-500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja ne voi lukea tästä linkistä.

Jotta 500 henkilön rajoitus ei ylity, voidaan kilpailuihin ja muihin tapahtumiin ottaa enintään 460 kilpailijaa, koska tapahtumassa on myös toimitsijoita ja jokunen huoltajakin mahdollisesti. Tapahtuman kaikkien henkilöiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 500 henkilöä. Osanottajamäärän rajaaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä erillisen ohjeen mukaisesti.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä.

Koronatartuntojen välttämiseksi:

 • Jos itsellä tai läheisillä hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin
 • Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat
 • Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan
 • Ei seurojen bussikuljetuksia
 • Ei pesupaikkaa
 • Ei tulostauluja
 • WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella
 • Jos halutaan myydä kahvila- tai ruokatuotteita, on muistettava, ettei saa tarjota mitään tilaa tuotteiden nauttimiseen. Ainoastaan tuotteiden myynti takeaway -tyyliin on mahdollista.
 • Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä lähempänä toisiaan.
 • Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy.
 • Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa.
 • Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä)
 • Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin autolle.
 • Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä
 • Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla
 • Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua
 • Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista
 • Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi
 • Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava.
 • Kaikkien ikäsarjojen järjestäminen on mahdollista.